wdrożenie RODO oszustwa olx whatsapp jak odzyskać pieniądze

Apartheid w Republice Południowej Afryki należy do najmniej chwalebnych kart w historii ludzkości. Sam termin wywodzi się z języka afrikaans i został utworzony z dwóch członów – apart, który oznacza ‘osobno’ i heid, który można przełożyć na ‘rozwój’.

Apartheid głosi idee o osobnym rozwoju struktur społecznych różnych ras, ale również wspiera cały system polityczny i ekonomiczny, który miałby tę idee wspierać. Apartheid był częścią systemu politycznego i społecznego Republiki Południowej Afryki od końca lat czterdziestych do początku lat dziewięćdziesiątych.

Jego początki sięgają 1949 roku, kiedy to parlament RPA przyjął ustawę zakazującą mieszanych małżeństw. Rok później w życie weszło prawo, które zakazywało stosunków seksualnych przedstawicielom rasy białej z przedstawicielami innych ras (ustawa pod sąd stawiała jedynie białych).

W następnych latach został przeprowadzony spis ludności, który dzielił obywateli na „białych”, „czarnych” i „kolorowych”. Następnie do tej ustawy doszło rozporządzenie wyznaczające strefy, w których mogli przebywać i osiedlać się przedstawiciele poszczególnych ras.