www.polandmuaythai2014.eu płyty gazowe

Tak naprawdę, badaniem społeczeństwa zajmuje się wiele nauk humanistycznych. Dyscypliną, która zdaje się być najbardziej precyzyjnie nakierowana właśnie na ten obiekt badań, jest socjologia.

Termin „socjologia” pochodzi od łacińskiego słowa „socius”, które oznacza „zbiorowość” bądź „społeczeństwo”. Drugi człon ma charakter uniwersalny i znajdziemy go również w nazwach wielu innych dyscyplin – jest to greckie „logos”, czyli „mądrość” lub „wiedza”.

Termin „socjologia” wprowadził Auguste Comte, którego uważa się za jednego z ojców tej dyscypliny naukowej. Wyodrębniła się ona stosunkowo późno, bo dopiero pod koniec XIX wieku.

Wcześniej nie była ona samodzielną dyscypliną naukową. Pierwszy wydział socjologiczny został utworzony w Stanach Zjednoczonych w 1892 roku.

Trzy lata później również w Europie powstała taka katedra. W Polsce miało to miejsce na Uniwersytecie Warszawskim w 1919 roku.

Oczywiście, dzisiaj takich palcówek jest już mnóstwo, a socjologię studiują miliony ludzi na całym świecie.