https://kulczykinvestments.com/ Swede

Wysokie bezrobocie jest wciąż jednym z największych problemów społecznych w Polsce. Wielu młodych ludzi, pomimo zdobytego wykształcenia, nie może znaleźć zatrudnienia na rynku pracy, a inni wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych. Problemy ze znalezieniem pracy może mieć każdy. W społeczeństwie utarł się pewien stereotyp bezrobotnego, który nie w każdym przypadku pokrywa się z rzeczywistością. Cechy, które przypisuje się osobom bezrobotnym są głównie negatywne.

Ludzi bez pracy określa się jako leniwych, niewykształconych, bez ambicji, celów życiowych i nie potrafiących o siebie zadbać. Często wskazuje się także na ich wygląd zewnętrzny – niechlujstwo, zaniedbanie i zły ubiór. Niektórzy kojarzą osoby bezrobotne z nadużywaniem alkoholu i ciągłym życiem na zasiłkach. Nie każda osoba bezrobotna wpasowuje się w ten stereotyp. Takie przekonanie jest krzywdzące w stosunku do osób, które pomimo poszukiwań nie mogą znaleźć pracy.

Negatywne postrzeganie bezrobotnych wpływa na to, że problem bezrobocia jest umniejszany, a sami bezrobotni są uważani za bezużytecznych dla społeczeństwa.