mecenas-lodz.com.pl Radca prawny Bolesławiec

Po wejściu w życie Deklaracji praw człowieka i obywatela społeczeństwo francuskie miało odtąd prawa, które chroniło ich wolność. Jednak deklaracja dotyczyła tylko męskich obywateli, dlatego 3 lata po wydaniu uchwały została wydana Deklaracja praw kobiety i obywatelki. Została stworzona przez francuską pisarkę, działaczkę na rzecz kobiet Olympe de Gouges. Autorka twierdziła, że przyznanie praw tylko dla obywateli męskich jest pokrzywdzeniem praw kobiet, które z gruntu, rodzą się wolne i powinny być traktowane na równi z mężczyznami.

Manifest został napisany na wzór Deklaracji praw człowieka i obywatela. Olympe de Gouges w swoim utworze skierowanym do władz opowiadała się przede wszystkim za uznaniem kobiety za równą mężczyźnie zarówno w życiu rodzinnym, jak i politycznym. Według tej działaczki, kobieta powinna mieć prawo do dysponowania majątkiem, piastowania urzędów państwowych. W deklaracji pojawił się również postulat mówiący o tym, że każde dziecko, niezależnie od płci, powinno mieć dostęp i takie samo prawo do edukacji.

W ten sposób Olympe de Gouges walczyła nie tylko o prawa kobiet, ale również dzieci.