zwrot prowizji bankowej http://smart-bhp.pl/

W zakresie prawa antymonopolowego kancelaria prawna prowadzi audyty z prawa ochrony konkurencji mające na celu ocenę zgodności praktyk rynkowych podejmowanych przez badanego przedsiębiorcę z przepisami art. 6.

i 9. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Kancelaria dokonuje też oceny zgodności umów dystrybucyjnych z prawem ochrony konkurencji, konstruuje systemy dystrybucji zgodne z prawem ochrony konkurencji. Zadanie kancelarii prawnej to także przygotowanie i wdrażanie programów zapewnienia zgodności działalności przedsiębiorcy z prawem ochrony konkurencji.

Kancelaria prawna przygotowuje też zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK oraz reprezentuje podmiot obowiązany do zgłoszenia zamiaru koncentracji w postępowaniu antymonopolowym w sprawach koncentracji. Kancelaria prawna przygotowuje też zgłoszenia zamiaru koncentracji do Komisji Europejskiej oraz reprezentuje podmiot obowiązany do zgłoszenia zamiaru koncentracji w postępowaniu przed Komisją Europejską.