www.wiezirodzinne.pl notariusz poznań stare miasto prawnik piła

Radcowie prawni zatrudnieni w kancelariach reprezentują zarówno organy administracji rządowej i samorządowej, jak i osoby fizyczne oraz inne podmioty w postępowaniach sądowych i administracyjnych, na wszystkich szczeblach, w szczególności zaś w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem zgód, pozwoleń, zezwoleń, koncesji i licencji oraz dofinansowaniem projektów. Kancelarie zajmują się kompleksową pomocą prawniczą przy opracowywaniu i realizacji inwestycji związanych z własnością publiczną, tj.

obsługą prawną projektów powstałych w wyniku partnerstwa publiczno–prywatnego. W zakresie prawa gospodarczego natomiast radcowie prawni występują w sprawach związanych z publicznym prawem gospodarczym zarówno na etapie opinii do aktów prawnych, opinii prawniczych na tle konkretnego stosunku prawnego, jak również reprezentacji przez sądami i organami państwowymi, zarówno ze strony organów państwowych jak i klientów np.

z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, informacji niejawnych, prawa celnego.