Kontakt oszustwo na olx adwokat prawo karne warszawa

Adwokat jest prawnikiem, który świadczy pomoc prawną przede wszystkim w zakresie porad o charakterze prawnym, sporządzania opinii, opracowywania projektów aktów prawnych oraz występowania jako przedstawiciel przed sądami oraz urzędami. Potocznie adwokatów nazywa się obrońcami sądowymi, chociaż jest to określenie nieprecyzyjne. Pomagają w takich sprawach jak rozwód, starania o alimenty czy odrzucenie spadku.

Dobry adwokat wrocław pracować może w zespołach lub indywidualnie. Aby wykonywać ten zawód kandydat najpierw musi ukończyć studia prawnicze, a następnie odbyć aplikację adwokacką, czyli praktykę adwokacką.

Osoby z wykształceniem prawniczym, posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie prawa są zwolnieni z konieczności odbycia aplikacji i zdawania egzaminu adwokackiego. Prawo do wykonywania zawodu adwokata ma tylko ten, kto został wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką.

W Polsce obecnie wpisanych na listę jest ponad 7 tys. adwokatów, a zawód ten jest wykonywany na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r.

Prawo o adwokaturze.