www.cbssuszec.pl http://www.ciechsol.com/produkty-solne/produkt/Granulat_Solny

Dowodem na konieczność zawężenia wszelkich działań ochrony gatunkowej oraz obszarowej może być kolejna rodzina osobników, a mianowicie zwierzęta koalowate. Jak się okazuje ochrona koali to trwający od wielu lat proces, który nie przynosi zadowalających efektów. Bowiem nadal liczba osobników drastycznie maleje.

Przyczyn zaistniałej sytuacji można doszukiwać się, nie tyle w samych działaniach systemu ochrony, co w zupełnie innych, ale znaczących czynnikach. A zatem w dużej mierze w zapotrzebowaniu na źródło pokarmu, jakim są drzewa eukaliptusowe. Z wiadomych już względów lasy wycinane są na szeroką skale, co zmusza zwierzęta to migrowania, czy przestawiania się na inne gatunki roślin.

Niemniej jednak nie samo pożywienie odgrywa tutaj kluczową rolę, bowiem problem tkwi u samych zwierząt. Według badań obecnie mamy do czynienia z bardzo niskim wskaźnikiem rozrodczości. Sytuacja ta jest wynikiem stwierdzonej niepłodności, która przekłada się na gwałtowne zmniejszenie populacji.