www.kolonialna.com.pl drzwiczki rewizyjne na wymiar internetowa hurtownia zabawek online w Poznaniu - Swede

Stereotypy związane z płcią mogą znacznie utrudniać funkcjonowanie na rynku pracy,. Pracodawcy powinni być świadomi stereotypów, by móc się ich wystrzegać. Niektóre przekonania dyskryminują kobiety ze względu na płeć i utrudniają osiągnięcie sukcesu w pracy.

W społeczeństwie utarło się, że to mężczyźni powinni zarabiać na utrzymanie rodziny, a miejsce kobiet jest w kuchni. To właśnie mężczyźni zajmują najczęściej stanowiska kierownicze. Na polu zawodowym postrzega się kobietę poprzez pryzmat opiekunki, matki i żony.

To właśnie kobiety są pytane o kwestie rodzinne. Jeśli już to kobieta objęła stanowisko szefa, uznaje się ją za surową i bezduszną. Kiedy zostaje w pracy po godzinach od razu jest poddawana ocenie i brana za złą matkę, która zaniedbuje dom lub kobietę bez życia osobistego.

Stereotypy dotyczące kobiet utrudniają im funkcjonowanie w pracy, ale także zdobycie zatrudnienia. Pracodawcy nie zawsze patrzą przychylnie na kobiety, ponieważ biorą pod uwagę ewentualną możliwość urlopów macierzyńskich.