www.gemsandstamps.it domy produkcyjne warszawa

W socjologii, podobnie zresztą jak we wszystkich innych dyscyplinach naukowych, wyróżnić można pewne podziały. Jeśli przyjmie się kryterium skali badanego zjawiska, to można wyróżnić mikrosocjologię oraz makrosocjologię.

Wiadomo, że niektóre zjawiska społeczne odbywają się w niewielkiej skali (na przykład tylko wewnątrz jednej niewielkiej grupy społecznej), podczas gdy inne mają charakter bardziej uniwersalny. Makrosocjologia zajmuje się badaniem tych drugich.

Chodzi tutaj o zjawiska zachodzące w państwach, regionach, odnoszące się do całych ras, klas społecznych czy też narodowości (narodowość nie jest tym samym, co obywatelstwo danego państwa). Mikrosocjologia to socjologia małych struktur społecznych.

Bada ona zjawiska zachodzące lokalnie, czyli w małych grupach społecznych. Oczywiście badania z zakresu makrosocjologii i mikrosocjologii mogą się zazębiać lub też wzajemnie uzupełniać.

Duże grupy społeczne składają się przecież z mniejszych grup, a więc żeby lepiej przebadać te pierwsze, trzeba trochę czasu i uwagi poświęcić tym drugim.