www.cztery-strony.pl akwarystyka sklep online dokocats

Nie ulega wątpliwości, że wszystkie poznane gatunki zwierząt uzależnione są od warunków, do których zostały przystosowane. Dlatego też, każda ingerencja w środowisko naturalne przyczynia się do konieczności zaadaptowania się do zaistniałych zmian.

Niestety większość gatunków zwierząt, choć próbuje odnaleźć się w nowym otoczeniu, nie jest wstanie przetrwać. Szczególnie krytyczną sytuacją jest potwierdzający się fakt, jakim jest stopniowe, ale drastyczne w skutkach ocieplanie się klimatu.

Owszem wielu naukowców jest zdania, że nie ma to w ogóle związku z wymieraniem zwierząt. Tym bardziej, że inne czynniki zdają się mieć bardziej bezpośredni kontakt.

Niemniej jednak nie można bagatelizować tego problemu, bowiem tak jak wspomniano większość gatunków, nigdy nie będzie wstanie przyzwyczaić się do innych, niż naturalne warunków życia. Czego dowodem z pewnością są gatunki zamieszkujące tereny pokryte lodowcem, gdzie już dzisiaj obserwuje się niesprzyjające zmiany dla wielu zwierząt.