Category:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Jednym z najważniejszych wydarzeń, które mają miejsce w Polsce na początku roku jest niewątpliwie impreza organizowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jest to fundacja pozarządowa,

Posted On :
Category:

Zbrodnia przeciwko ludzkości

Zbrodnia przeciwko ludzkości stanowi ogólną nazwę dla określenia całego kompleksu przestępczych poczynań skierowanych przeciwko określonej grupie społecznej, etnicznej, rasowej, narodowościowej, religijnej

Posted On :
Category:

Studia czy kursy?

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że prawo jest ważne, a jeszcze ważniejsze jest to, żebyśmy je znali. Dlatego też, sporym zainteresowaniem czują się wszelkiego rodzaju

Posted On :