www.wowdevshop.com dokocats

Lista zagrożonych gatunków zwierząt jest dość znaczna, można nawet powiedzieć, że nie ma końca. Co roku poszerza się o nowe gatunki, obejmując swym zakresem wszystkie kontynenty. Również na terenie naszego kraju nie brakuje przykładów osłabienia wielu populacji.

Tak, jak w przypadku rysia, występującego na terenie Europy, to właśnie w Polsce zagrożenie wyginięciem osiągnęło krytyczne stadium. Liczba osobników wynosi obecnie dwieście, z czego pięćdziesiąt to gatunki nizinne. Dlatego też wdrożenie środków ochronnych w przypadku tego gatunku musi stać się priorytetem.

Podobnie, jak zapewnienie bezpieczeństwa gatunkowi górskiemu, którego liczebność nie jest zadowalająca. Sytuacja ta wynika w dużej mierze z podkreślanego tutaj nie jednokrotnie niszczenia środowiska naturalnego. Rysie nizinne żyjące na terenie lasów, narażone są na ciągłą wycinkę drzew, ze względu na budowę dróg.

Odcięcie dostępu do poznanych terenów, czy nawet oddzielenie poszczególnych osobników, ma tutaj ogromne znaczenie.