www.interpretacja.net.pl

Jedną z metod badawczych, które wykorzystuje się w socjologii i jednocześnie w psychologii społecznej (dyscyplina z pogranicza psychologii i socjologii), jest socjometria.

Ogólnie rzecz biorąc, socjometria polega na badaniu struktur władzy oraz komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami w danej populacji.

Ta metoda najlepiej sprawdza się podczas obserwowania komunikacji jednostek w grupie lub też relacji władzy i współpracy.

Metoda, która jest dość podobna do socjometrii, jednak nieco bardziej skomplikowana, to analiza sieciowa.

Wśród technik socjometrycznych można wymienić: samoocenę socjometryczną, technikę „zgadnij kto?”, porównywanie oraz uporządkowanie.

Wśród metod naukowych znajdziemy takie metody, który można określić mianem uniwersalnych – różne jej wersje wykorzystuje się w różnych dyscyplinach naukowych (czasami i w naukach ścisłych, i w naukach humanistycznych).

Socjometria to jednak metoda przypisana do konkretnych obszarów badań – sprawdza się ona tylko w ściśle określonym zakresie.