Category:

Kobieta w pracy

Stereotypy związane z płcią mogą znacznie utrudniać funkcjonowanie na rynku pracy,. Pracodawcy powinni być świadomi stereotypów, by móc się ich wystrzegać. Niektóre przekonania dyskryminują kobiety

Posted On :
Category:

Ach, ten szalony student

Nawet studenci podlegają stereotypizacji. Uważa się, że typowy przedstawiciel studenckiej braci spędza dnie na piciu i imprezowaniu, a uczy się jedynie od święta, czyli w czasie bezsennej sesji. Poza tym

Posted On :