www.lefafe.pl komornik poznań

W świecie, w którym świadomość tego jakie prawa przysługują człowiekowi zaskakujący jest fakt, żete prawa są nieustannie łamane. Na szczęście coraz częściej można spotkać organizacje, które wyrażają swój sprzeciw wobec nieludzkiego traktowania m.in.

jeńców wojennych. Jedną z takich organizacji jest SOS Torture – organizacja pozarządowa z siedzibą w Szwajcarii. Jest ona jedną z największych koalicji zajmującymi się przypadkami torturowania oraz pogwałcania praw człowieka.

W ramach SOS Torture współpracuje ponad 200 organizacji pozarządowych z róznych części świata. Organizacja zajmuje się przede wszystkim pomocą dotkniętym przemocą, rozpowszechnianiem informacji na temat zaginięć oraz bezprawnym egzekucji. Celem SOS Torture jest niesienie pomocy wszystkim ofiarom przemocy, w zakresie medczynym i prawnym.

Organizacja zajmuje się również ochroną praw dzieci, które wchodzą w konflikt z prawem. Jest również jedną z najważniejszych inicjatyw wspierających tzw. dzieci ulicy oraz niesie pomoc dzieciom, które żyją w krajach, na terenach których trwają konflikty zbrojne.