adwokat warszawa prawo karne https://ck-legal.pl/pl/

Jednym z najważniejszych wydarzeń, które mają miejsce w Polsce na początku roku jest niewątpliwie impreza organizowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jest to fundacja pozarządowa, której podstawowym celem jest niesienie pomocy w zakresie ochrony zdrowia.

Charakterystyczny logotyp czerwonego serduszka, który jest elementem promocyjnym organizacji przeszedł do kanonu działalności filantropijnej w Polsce. Co roku w styczniu po ulicach większości miast przechadzają się wolontariusze z puszkami, którzy zbierają pieniądze w ramach bezinteresownej pomocy.

Od 2004 roku istnieje również możliwość odprowadzenia 1% swojego podatku na rzecz działalności WOŚP. Podczas tzw.

finału organizowane są liczne koncerty i wydarzenia o charakterze kulturowym i sportowym zbierane są pieniądze na cele charytatywne, głównie związane z ochroną zdrowia dzieci. Pieniądze zebrane podczas trwania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zawsze są przeznaczane na konkretny, z góry ustalony cel.

Fundacja WOŚP odpowiada również za liczne programy medyczne. Do najważniejszych należą Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków oraz Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków.