prawo karne Adwokat rozwód Bolesławiec mecenas-lodz.com.pl

Zbrodnia przeciwko ludzkości stanowi ogólną nazwę dla określenia całego kompleksu przestępczych poczynań skierowanych przeciwko określonej grupie społecznej, etnicznej, rasowej, narodowościowej, religijnej i światopoglądowej. Obecnie nie dysponujemy jedną i klarowną definicją zbrodni przeciwko ludzkości, ale przyjmuje się, iż za zbrodnię taką można uznać każdy czyn, który narusza podstawowe prawa człowieka i dotyczyć eksterminacji i opresji ze względu na przynależność do jednoznacznie określonej grupy społecznej (etnicznej, rasowej, narodowej, etc.

). W opozycji do ludobójstwa czy zbrodni wojennej, zbrodnia przeciwko ludzkości przed 1986 rokiem (kiedy to powstał Międzynarodowy Trybunał Karny) nie były pojęciem o szerokim polu znaczeniowym, co otwierało drogę do częstych manipulacji tym pojęciem na korzyść władz i dyktatorów, którzy naruszali prawa człowieka.

Współcześnie prawo międzynarodowe za zbrodnię przeciwko ludzkości uznaje jakiekolwiek naruszenie Karty Praw Narodów ONZ. Do zbrodni przeciwko ludzkości zalicza się również dodatkowo kilka innych zbrodni zdefiniowanych w Kodeksie Zbrodni Przeciwko Ludzkości.