Praca socjalna

Mikrosocjologia i makrosocjologia

Polskie świadczenia wciąż zbyt niskie

Przekazać doświadczenie młodym

Tematy tabu

Badania nad społeczeństwem

Category:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Jednym z najważniejszych wydarzeń, które mają miejsce w Polsce na początku roku jest niewątpliwie impreza organizowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jest to fundacja pozarządowa,

Posted On :
Category:

Zbrodnia przeciwko ludzkości

Zbrodnia przeciwko ludzkości stanowi ogólną nazwę dla określenia całego kompleksu przestępczych poczynań skierowanych przeciwko określonej grupie społecznej, etnicznej, rasowej, narodowościowej, religijnej

Posted On :